Valná hromada 10.12.2019

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
spolku Praha12.net
IČ: 26660750, se sídlem Komořanská 178/35, Modřany, 143 00 Praha 4, spisová značka L 14534 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen jako „Spolek“)

Rada Spolku tímto v souladu se stanovami Spolku svolává valnou hromadu Spolku, která se bude konat dne 10.12.2019 od 18:30 hod. v Modřanském Biografu na adrese U Kina 1/44, 143 00 Praha 12 – Modřany.

Valná hromada Spolku se svolává s následujícím programem:

Dceřiná společnost

Vážení členové spolku Praha12.net,

na valné hromadě našeho spolku konané dne 18.6.2019 jsme přijali rozhodnutí o pořízení dceřiné společnosti a současně o ukončení činnosti spolku v těch oblastech, které bude do budoucna zajišťovat komerčním způsobem tato dceřiná společnost.

Na základě rozhodnutí valné hromady vznikla koupí společnost PRAHA12.com s.r.o. IČ.: 04700813. V tuto chvíli probíhají přípravy k poskytování celého portfolia komunikačních služeb.

Současně spolek již nebude zajišťovat propojení své sítě do sítě internet.

Diskuse před VH spolku Praha12.net

Vážení členové,

ve spolku Praha12.net nyní probíhá řada změn, které byly odsouhlaseny na minulé valné hromadě v červnu 2019. Současně jsme se na ní v rámci diskuse domluvili, že před konáním další valné hromady povede rada spolku se členy diskusi o jejím programu.

Proto Vás tímto zveme na diskusi o dalších krocích ve spolku, o programu následující valné hromady a ke spolupráci nad tvorbou podkladů pro tuto valnou hromadu.

Valná hromada 2019

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
spolku Praha12.net
IČ: 26660750, se sídlem Komořanská 178/35, Modřany, 143 00 Praha 4, spisová značka L 14534 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen jako „Spolek“)

Rada Spolku tímto v souladu se stanovami Spolku svolává valnou hromadu Spolku, která se bude konat dne 18.6.2019 od 19:00 hod. v Modřanském Biografu na adrese U Kina 1/44, 143 00 Praha 12 – Modřany.

Valná hromada Spolku se svolává s následujícím programem:

Jarní kurzy

Spolek Praha12.net od půli března opět otevírá kurzy. Vedle tradičních témat nabízíme nové kurzy HTML a CSS a přednášky o IPv6 a Bitcoinu. Kompletní přehled kurzů najdete na našich stránkách pro členy.

Kurzy jsou stále zdarma pro členy nebo pro členem pověřené zástupce. S přihlášením neváhejte, kapacita učebny je omezená.

Podzimní kurzy

Spolek Praha12.net od října opět otevírá kurzy, tentokrát hned s patnácti tématy od úplných základů přes úpravy fotek po programování mikrokontrolerů. Nyní si snad z nabídky vybere opravdu každý. Kompletní přehled kurzů najdete na našich stránkách pro členy.

Kurzy jsou stále zdarma pro členy nebo pro členem pověřené zástupce. S přihlášením neváhejte, kapacita učebny je omezená.