Poslední dobou narůstá zatížení AP Habr, proto jsme přikročili k radikálním úpravám. První z nich probíhá právě teď. V souvislosti s tím dojde během odpoledne k výpadku. Do večera by mělo ject všechno lépe a navíc by měli být připraveny nové sektory pro rozložení zátěže. Více informací rozešleme členům na habru večer.

UPDATE: Přesun technologie na habru úspěšně proběhl. Z půodního umístění jsme přesunuli AP do nové skříně přímo na střeše, což umožˇní zkrátit některé kabely a přidat především další antény , které pomohou rozdělit zátěž na sektoru. Antény jsou již připravené, ale nestihli jsme natáhnout všechny kabely. Snad se to zadaří během zítřka, Jakmile budou připraveny nové sektory rozešleme všem připojeným na přetíženém sektoru email s informacemi na jaký sektor se mají přepojit ( bude stačit změna nastavení ve "škatuli" na straně člena)