Síť Praha12.Net jako jedna z prvních zavádí podporu IPv6. IPv6 je nový internetový protokol, který přináší především dostatek adres pro každého - nebude potřeba žádný NAT. Více informací najdete ve Wikipedii. Chcete-li IPv6 používat, musíte mít přímé připojení na naše AP (kabelem nebo přes Wi-Fi kartu v počítači, WRT ani Ovislink IPv6 nepropustí) a nainstalovaného DHCPv6 klienta. Ve Windows (XP a Vista) i v Linuxu můžete použít program Dibbler. IPv6 vám funguje správně, pokud se vám zobrazí stránka http://ipv6.google.com.