Pozvánka

Srdečně Vás zveme na jednání valné hromady spolku Praha12.net. Valná hromada se bude konat v pondělí 10.12.2018 od 19:00 v Modřanském Biografu, U Kina 1/44, 143 00 Praha 12 – Modřany.

Program

  • zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele
  • schválení roční účetní uzávěrky 2017
  • zpráva kontrolní komise 2017
  • sloučení se spolkem Jinonice.cz
  • zpráva předsedy o činnosti od minulé VH (11-2017/11-2018 a výhled na následující rok)
  • volba a odvolání členů orgánů spolku
  • návrh rozpočtu spolku Praha12.net pro kalendářní rok 2019
  • různé
  • přečtení zápisu, ukončení VH