Valná hromada 2017

Pozvánka

Srdečně Vás zveme na jednání valné hromady spolku Praha12.net. Valná hromada se bude konat v pondělí 27.11.2017 od 19:30 v Modřanském Biografu, U Kina 1/44, 143 00 Praha 12 – Modřany.

Program

  • Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele
  • Schválení roční účetní uzávěrky 2016
  • Zpráva kontrolní komise 2016
  • Zpráva předsedy o činnosti od minulé VH (11-2016/11-2017 a výhled na následující rok)
  • Volba a odvolání členů orgánů spolku
  • Návrh rozpočtu spolku Praha12.net pro kalendářní rok 2018
  • Různé
  • Přečtení zápisu, ukončení VH

Podklady pro jednotlivé body programu budou postupně doplňovány do tohoto příspěvku. Vaši radní