Srdečně vás zveme na jednání valné hromady Sdružení Praha12.net. Valná Hromada se bude konat v pondělí 19.11.2012 od 19 hodin v “Domečku” - Komořanská 178/35, Praha 12 - Modřany.

Účast

Z předchozích zkušeností, předpokládáme, že kapacita Domečku bude pro VH dostatečná. Nicméně i tak vás chceme požádat o potvrzení vaší účasti pokud se chystáte dorazit. Dejte “odpovědět” na tento email a napište ANO, případně ANO/60% (pro vyjádření pravděpodobnosti). Pokud víte, že nedorazíte ani omylem, tak nám nepište.

Program

 • Zpráva o činnosti Sdružení v posledním roce.
 • Plány do budoucna.
 • Schválení účetní uzávěrky za rok 2011 (viz příloha pozvánky)
 • Kontrolní komise (činnost a další fungování)
 • Rada (rezignace, případné dovolení nových radních)
 • Úpravy stanov
 • Zpráva o přejmenování sdružení (úkol z minulé VH)
 • Sloučení s o.s. Jinonice

Přílohy

Účetní uzávěrka

Podklady naleznete na https://intra.praha12.czf/files/ucto2011vh.zip (odkaz funguje pouze z naší sítě)

Úprava stanov:

 • Přidání Čl. IV. odst 7) “Bez ohledu na způsob získání hlasovacích práv nemůže mít jeden fyzicky přítomný člen orgánu, při hlasování více než 3 hlasy.”
  • Navýšení ze 2 na 3 hlasy - v souladu s požadavkem minulé VH
 • Vypuštění bodu Čl.VI odst 2 písm d) - vzhledem k ostatním ustanovením je požadavek na lichý počet členů rady zbytečný.
 • Vypuštění bodu Čl.VI odst 2 písm f) - konsenzus považujeme za důležitý prvek naší práce - v případě rovnosti hlasů se bere hlasování jako negativní
 • Změna sídla Sdružení na Domeček (Komořanská 178/35)