Řádná valná hromada Sdružení se bude konat v neděli 21.6.2009 od 19 hodin v pobočce DDM v Urbánkově ulici. Protože poslední VH byla v prosinci tak toho moc na program není. Čeká nás seznámení s účetní uzávěrkou za rok 2008 (srovnáváme krok!), informace o tom co se událo za poslední půlrok a co se plánuje do budoucna.

Účetní uzávěrku naleznete zde: http://wiki.praha12.czf/index.php?title=Soubor:Ucto2008.zip (odkaz funguje jen z naší sítě).

Co se týče programu nečeká ná s nic svěobotného:
* co se událo od poslední VH
* schálení uzávěrky
* co plánujeme do budoucna
** jednou z myšlenek je i spojení se s obdobnou sítí na Budějovické - projekt Hell . Odkaz přikládám, pokud by si o nich chtěl někdo něco načíst předem. Jedná se pouze o nastínění myšlenky. Pokud by se akce měla provést bude se svolávat další VH, která by o tom jednala.
* diskuze