Poslední Valná Hromada uložila informovat a vyzvat členy k diskuzi o změně našeho názvu. V souladu s tím přikládám podklady a dosavadní myšlenky, které se s tím pojí. Cílem diskuze je vytvořit podklady pro další VH, která by se měla konat někdy na přelomu roku.

Hlavním důvodem změny názvu je sloučení s Projektem HELL a deklarováním toho, že tento akt skutečně vnímáme jako sloučení dvou subjektů a nikoliv pohlcení jednoho tím druhým. V průběhu dalších jednání se postupně obejvili další názory a myšlenky:

* Prafree.net
* zachovat názvy a loga Sdružení ve formě nějakých divizí nebo projektů, které by vystupvali se stávajícíma jménama, ale název organizace dle stanov by byl jiný. Tady se nabízí 2 podvatianty: mít jako hlavní název něco neutrálního (???free.net) a nebo tam nechat Praha12.net, ale plně podporovat názvovou autonomitu historicky podle oblastí.
* prgfree.net
* pragfree.net
* zachovat Praha12.net a neřešit to.

Dále je dobré si uvědomit, že:
* rozhodnutí ovlivňuje naší další možnouspolupráce a slučování s jinými subjekty (jinými slovy má přímý vliv na naší "zahraniční politiku")
* jsme odsouhlasili sloučení s HELLem, které pokud proběhne tak přinese cca 150 nových členů, kteří mohou mít zcela odlišní názor na jméno než současní členové. Nerad bych, aby jsme měnili název podle toho koho bude víc na členské schůzi.