Náhradní Valná Hromada se bude konat dne 29.11.2009 od 19 hodin v DDM Modřany, pobočka Urbánkova 3348/4.

Valná Hromada má jediný bod programu:
1. Hlasování o změně stanov tak jak to uložila Valná Hromada na svém jednání 1.11.2009.

Příloha: Stanovy ve verzi 3.19 - v této verzi jsou úpravy dle zadání VH z 1.11.2009 + korekční úpravy v překlepech a čárkách.
Pokud objevíte ve stanovách jakýkoliv překlep nebo chybičku (už by tam snad nic být nemělo) tak mi prosím napište email.