Valná Hromada se bude konat dne 1.11.2009 od 19 hodin v DDM Modřany, pobočka Urbánkova 3348, oproti předchozím Valným Hromadám bude zase jednou o čem hlasovat :)

Vzhledem ke zkušenostme z předchozích Valných Hromad (účast kolem 20 členů) jsme zvolili podobně velké prostory. Žádáme proto všechny členy, kteří na Valnou Hromadu přijdou (nebo o tom alespoň vážně uvažují), aby nám to potvrdili emailem nebo v komentáři pod tímto článkem.

Program
1. Představení hostů: (všichni Helláci, kteří dorazí.)
2. Co se událo na síti od poslední VH, činost kolem CZFree - členství v CZFPraha, NFX, spolupráce s okolními cloudy
3. Co se plánuje do budoucna
4. Změna stanov (viz příloha): elektronické přihlášky, vylučování neplatičů, elektronické zápisy, zjednodušení svolávání VH
- "Souhlasíte s úpravami stanov tak, jak byly předloženy?"
5. Sloučení s Projekt HELL, o.s.
- "Souhlasíme se sloučením o.s. Projekt HELL s naším občanským Sdružením. Sdružení HELL zanikne a všichni jeho členové, stejně tak jako veškeré jejich závazky, pohledávky a majetek se tímto stane členem/majetkem/pohledávkou/závazkem našeho Sdružení."
6. Volba Rady - zvolení nové rady, která by měla mandát od okamžiku sloučení (tzn. od VH HELLu)
- "Souhlasíte se ukončením mandátu současné Rady a zvolením nové Rady v navrhovaném složení ode dne sloučení našich o.s?"
7. Přejmenování na Prafree.net se zachováním stejného loga
- "Souhlasíte se změnou názvu z Praha12.net na Prafree.net?"
8. Diskuze

Rada na tuto Valnou hromadu zve jako hosty všechny členy o.s. Projekt HELL
Vzhledem k tomu, že ke změnám stanov nebude mít naše VH mandát (pokud nás nepřijde přes 200), bude vyhlášena zároveň náhradní valná hromada na 29.11.2009 (opět neděle večer v DDM), která bude mít na programu odhlasování změn stanov, přesně tak jak určí tato VH. Jedná se o čistě organizační byrokracii, která nás čeká naposledy, po změně stanov už se to bude moci udělat s delší přípravou (pozvánka a informace měsíc předem) najednou.

Chtěli bychom podtrhnout, že změny ve stanovách nesouvisí se sloučením. Formulace jsme volili s ohledem na sloučení, ale není tam nic co by se nám tak jako tak nehodilo.

V případě, že by hrozilo přeplnění kapacity DDM, zajistíme větší prostory v co nejbližším okolí DDM a začátek posuneme tak, aby ti kdo dorazí do DDM se stihli přesunout.

Přestože jsem rozeslal stanovy ke korekci už před nějakou dobou, stále se mi scházejí drobné poznámky k formátování, překlepům nebo formulacím, které se dají vyjádřit lépe. Chtěl bych proto požádat všechny, aby mi případné připomínky k této verzi poslali emailem. Stanovy budeme znovu prezentovat celé na VH a na změny oproti verzi přiložené k pozvánce uporozníme extra. Předpokládám, že v tuto chvíli už se bude jednat jen o interpunkci nebo nějaký překlep.