POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
spolku Praha12.net

IČ: 26660750, se sídlem Zátišská 1914/1, Modřany, 143 00 Praha 4, spisová značka L 14534 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen jako „Spolek“)

Rada Spolku tímto v souladu se stanovami Spolku svolává valnou hromadu Spolku, která se bude konat dne 24.1.2023 od 18:00 hod. v Modřanském Biografu na adrese U Kina 1/44, 143 00 Praha 12 – Modřany.

Valná hromada Spolku se svolává s následujícím programem:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
  2. Volba orgánů valné hromady;
  3. Schválení programu jednání;
  4. Projednání a schválení zprávy rady spolku a kontrolní komise o hospodaření za předchozí rok 2021;
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2021;
  6. Volba a odvolání členů orgánů spolku;
  7. Projednání a schválení plánu hospodaření na rok 2023;
  8. Diskuze;
  9. Závěr.

Z důvodu aktuálních hygienických opatření platných pro celou ČR je možné, že valnou hromadu nebude možné uskutečnit presenční formou. O vývoji budeme včas informovat.

V průběhu konání valné hromady bude striktně vyžadováno dodržování veškerých v době konání platných hygienických opatření.

Za účelem odpovídající přípravy prostor, zázemí a občerstvení Vás prosíme o potvrzení účasti na email info@praha12.net.

RICHARD ZENKER
předseda Spolku