Z rozhodnutí valné hromady spolku Praha12.net se mění výše členských příspěvků.
 
S platností od 1.1.2020 je výše pravidelného členského příspěvku 200 Kč měsíčně.
 
Rada spolku
Praha12.net