Zebra nám krade internet! -- Bára

Valná hromada 2014

Srdečně Vás zveme na jednání valné hromady spolku Praha12.net.
Valná hromada se bude konat v úterý 2.12.2014 od 19 hodin v “Domečku”:
Komořanská 178/35, Praha 12 - Modřany.

Program
* zpráva kontrolora (konečná 2013, průběžná 2014)
* schválení účetní uzávěrky 2013
* zpráva o činnosti od minulé VH (11-2013/12-2014)
* volba orgánů spolku (rady/radních/kontrolora/kontrolní komise)
* plán činnosti pro příští rok (2015)
(odkazy fungují jen ze sítě Praha12.net)

Po ukončení VH budeme rádi, pokud s námi v domečku chvilku pobudete na
našem Vánočním večírku.

Vaši radní